nihongo ga utenai node, romajide sumimasen.
Australia ni ibook wo motte kimashita.
Australia to Nihon deha, LAN ya DIAL UP ni tsukau, Cable ya
MODEM ha chigau monodesuka?
Cable wo kochirade katte, tsunaguto kowaretari tsunagaranakattari
suruno desyouka?
ima gakkou no pc kara de, jibun noha mada tukaenai joukyou desuga,
raisyuu atari kara denwa yara ga tsukae sounanodesu.
nihongo ha yomukotonara dekimasunode,jogen, onegai shimasu!

A 回答 (2件)

LANケーブルは数百円(日本でも)の物ですので買ってもいいかと思いますが問題は設定ですね。


こればっかりは管理人などに聞いてみるしかないかと思います。

まずはコントロールパネルの「TCP/IP」で経由先をEthernetにして設定方法を「DHCPサーバを参照」
にしてアクセス出来るかやってみると良いですよ。

異国の地で大変ですががんばってくださいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
部屋ではむりそうですが、研究室のほうでつなげるかもしれません。
そしたらIPアドレスもらえそうですよね。
がんばってみます!

お礼日時:2002/02/25 14:22

オーストラリアでは電源プラグの形状、モジュラージャックの形状が違いますのでそのままでは電気を使ったり電話線を接続したりが出来ません。参考URLの所を参考にして変換器を使用してやる必要があります。

LANケーブルは世界共通の物ですので問題はありません。

その他オーストラリアでのインターネットの情報が下記ページにありますので参考にしてください。

http://www.australiajapan.com/make_internet.htm

参考URL:http://www.rakuten.co.jp/sacom/395902/395905/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

henatsuki to konsento no keijou henkan ha motte kimashita. mondai naku ibook ha ugoite masu.
mondai ha denwa sen. osoraku heya ni LAN ga tootte isou nanode(denwa no e go PC no e ga kaita jyakku no kuchi ga hutatsu kabe ni arimasu)LAN cable wo dounika kau ka jikka kara okutte moraimasu.
mata shitsumon surukamo siremasenga, yorosikuonegai shimasu.
arigatou gozaimashita.

お礼日時:2002/02/19 13:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


人気Q&Aランキング