kanji de kakezu sumima-sen.

HARD==fujitsu ME3/505P
OS ==Win98

Virus Scan wo up-date shita tokoro saigo ni "sai-kidou shimasuka?"

"hai" to shitara tocyu de freeze.

power off shite-kara tachiageta tokoro "reigai error" ga dete

sore-rai tachiageru-tabi-ni "reigai OD or OE" to nari

Windows ga kanzen ni

kidou shinaku nari mashita.(ichibu no kinou ha tsukae

masuga, kono youni fukanzen desu.....nihon-go henkan ga tsukae-nai)

eroor message ha tsugi no mono ga demasu.

<regai-OD> ga hassei
1. 1657:014F759C
2. 0246:014F480D
3. 0C19:014F269D
4. 0287:014F8817

<reigai-OE> 1.016F:BFF9E2DB
2.0028:F000FF54
3.VXD MCSCAN32(01)+00026923 no 0028:C15D8B13
4.VXD MCSCAN32(91)+000188CF no 0028:C15C64EF

tasukete kudasai !!!

A 回答 (2件)

McAfee VirusScan使いませんでしたか?であれば 下記URLを参照してください

参考URL:http://www.nai.com/japan/pqa/aMcAfeeDatFile.asp? …

この回答への補足

masa-ni sou desu. McAfee desu !

mou sukoshi tasukete kudasai !!

oshiete-itadaita HP no syojyo mo sono touri desu (b).

sorede...kaite aru touri ni yarou to shimashita-ga,

safe-mode ni suru sai ni, "mouse ga setsuzoku sarete imasen.

sirial mouse ni setsuzoku" tono message de mouse ga ugokanai-tame,

saki ni susumemasen.....

dou sureba iide syo-ka??

補足日時:2001/12/06 08:27
    • good
    • 0

一つ質問ですが、キーボードは動きますよね。


それなら、キーボードで操作すれば、エラーでマウスが動かなくともSafeモードで起動・操作できるのではないですか?
キーボードではWindowsボタン、tabキー、enterとカーソル(矢印キー)が利用できればたいていのことはできますよ。

もしSafeでマウスエラーが原因でフリーズするなら、windowsを再インストールするのが最も早い対処かと思いますが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

実は、いろいろいじっていたら、通常モードでのアイコンが全て消えてしまいpartsさんの「Safeモードでの操作の回答(↑)」すら見れなくなって困っていました。

ところが、唯一入れたSafeモードで、唯一使えるキーボードいじってたら偶然にも操作の仕方を発見(tabキーがポイントでした)。

無事、McAfeeを削除し、ご覧のように復旧しました。

本当にありがとうございました。
九死に一生という気持ちです。

でも・・・ただ、アプリケーション(ヴィールススキャン)を動かそうとして
画面のアップデートの指示に従っただけなのにこんなことになるなんて・・・。
その際に注意メッセージ位出ればいいのにと、製作会社(日本ネットワーク・・)には頭に来ました。

お礼日時:2001/12/06 16:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


人気Q&Aランキング